ثبت نام الکترونیکی دوره های آموزش کوتاه مدت
           

 


 ((راهنمای ثبت نام)) 


 در هنگام پرداخت الکترونیک، حتما شناسه واریز کارگروه موردنظر را در فیلد مربوطه وارد کرده و پس از انجام تراکنش بروی گزینه تکمیل فرآیند خرید کلیک نمایید. 

 
مشخصات دوره و كلاس   
 
   
مرکز:
v
کارگروه:
v
طبقه بندی:
v
کلاسها:
کد کلاس
عنوان کلاس
تعداد ساعات کلاس
تاریخ شروع
روزهای کلاس
نام استاد
جنسیت
هزینه کلاس (ریال)
ظرفیت کلاس
ظرفیت باقیمانده کلاس
پیش نیاز
#
در مرکز و کارگروه انتخاب شده، کلاسی وجود ندارد.
مرحله بعد
عنوان کلاس
عنوان
جنسیت
استاد
روز کلاس
هزینه کلاس   ریال

تخفیف برای کلاس
نوع پرداخت

انتخاب
   
لغو